Витяг з постанови

      Мають право на безоплатне забезпечення за рахунок коштів державного бюджету протезними виробами:

 • діти-інваліди,
 • діти віком до 18 років,
 • інваліди (крім осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання),
 • ветерани військової служби,
 • ветерани органів внутрішніх справ,
 • ветерани державної пожежної охорони,
 • особи похилого віку (виключно протезами верхніх та нижніх кінцівок),
 • військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці та працівники МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов'язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень (далі- постраждалі внаслідок антитерористичної операції), забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.

    Мають право на безоплатне забезпечення за рахунок коштів державного бюджету ортопедичним взуттям:

 • діти-інваліди,
 • інваліди (крім осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання),
 • ветерани військової служби, 
 • ветерани органів внутрішніх справ,
 • ветерани державної пожежної охорони,
 • військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці та працівники МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов'язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень (далі- постраждалі внаслідок антитерористичної операції), забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.
     Медичні показання до забезпечення протезними виробами  визначають для:
 • інвалідів - медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації,
 • дітей-інвалідів та дітей віком до 18 років - лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК).

      Медичні показання до забезпечення ортопедичним взуттям визначають для:

 • інвалідів - медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації,
 • дітей-інвалідів - лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК).
    Облік інвалідів, дітей-інвалідів, дітей віком до 18 років, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення протезними виробами та/або ортопедичним взуттям ведуть місцеві органи праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання осіб.

    Для взяття на облік інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років, інша особа або їх законні представники подають місцевому органу праці та соціального захисту населення заяву за формою та наступні документи інваліда, дитини-інваліда, дитини віком до 18 років, іншої особи:
 • паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);
 • висновок МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів - висновок ЛКК);
 • індивідуальна програма реабілітації (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК, який містить показання для забезпечення протезними виробами та/або ортопедичним взуттям;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка про реєстрацію місця проживання;
 • посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони);
 • рішення ВЛК  чи висновок ЛКК для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність;
 • довідка з органів внутрішніх справ про невчинення кримінальних правопорушень (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);
 • висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);
 • довідка, що підтверджує місце проживання/перебування безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким встановлено інвалідність);
 • витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність);
 • довідка з місця роботи(для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);
 • довідка з місця роботи, служби або навчання інваліда та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються).
    Законний представник інваліда, дитини-інваліда, дитини віком до 18 років, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження. 

     Місцевий орган праці та соціального захисту населення на підставі документів видає інваліду, дитині-інваліду, дитині віком до 18 років, іншій особі роздруковане направлення на забезпечення протезними виробами та/або ортопедичним взуттям.

   Інваліди, інші особи, які працюють, служать, навчаються, подають відповідну підтверджуючу довідку.
 
  Порядок визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи затверджується Мінсоцполітики за погодженням МОЗ.
 
  Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти-інваліди, позачергово- інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції.
   
  Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди пріоритетно забезпечуються взуттям на протези нижніх кінцівок, взуттям на ортези (апарати, тутори) нижніх кінцівок та ортопедичним взуттям при таких патологіях нижніх кінцівок:
 •  різко виражена деформація стопи- варусна, вальгусна (з (або без) розпластаністю переднього відділу стопи, відхиленням першого пальця ІІІ-ІV ступення), наявність молоткоподібних пальців;
 • різниця у довжині нижніх кінцівок більш як 3 сантиметри- для дорослих, більш як 2 сантиметри- для дітей;
 • слоновість, набряки внаслідок хронічного лімфостазу нижніх кінцівок, гігантизм (за умови наявності перевищення співвідношення обхвату в пучковій частині стопи (перетин 0,72/0,67) над довжиною стопи (L) більш як 20 міліметрів та перевищення параметрів обхвату гомілки більш як 400 міліметрів- для взуття для дітей та більш як 500 міліметрів- для взуття для дорослих);
 • вроджена клишоногість і плосковальгусна установка стоп у дітей ІІ-ІІІ ступення;
 • неврологічні захворювання, що призводять до деформації стоп суглобів усіх видів деформації;
 • облітеруючий ендартеріїт (атеросклероз) однієї або двох ніг ІІІ ступення за наявності трофічних виразок;
 • ампутація стопи за Лісфранком, Шопаром, Горанжо;
 • різниця у довжині стоп (2 сантиметри і більше);
 • деформація стопи, що потребує виготовлення взуття на індивідуальному ортопедичному копилі (за гіпсовим зліпком або отропедичному копилі, припасованому до індивідуальних вимог пацієнта);
 • падаюча стопа.

   Ортопедичним взуттям безоплатно забезпечуються:
 • діти-інваліди не більше чотирьох пар на рік (у разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК);
 • діти-інваліди, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік на вибір - зимовим або літнім;
 • інваліди та постраждалі внаслідок антитерористичної операції  двома парами ортопедичного взуття на два роки, за наявності довідки з місця роботи, служби або навчання - двома парами такого взуття на рік.

Протезними виробами безоплатно забезпечуються:
 • діти-інваліди та діти віком до 18 років (у міру виростання, що підтверджується довідкою ЛКК про зміну антропометричних даних);
 • інваліди, особи похилого віку, інші особи та постраждалі внаслідок антитерористичної операції:                                                                                                                                                 -у разі численних (два і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок протези та/або ортези видаються з розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на рік;                                   -у разі одностороннього ураження верхніх та/або нижніх кінцівок протез та/або ортез видається з розрахунку один виріб на 2,5 та/або 3 роки. За наявності довідки з місця роботи, протез та/або ортез видається на два роки. 
     Протези та ортези підвищеної функціональності, перелік яких визначається Мінсоцполітики, видаються з розрахунку один виріб на чотири з половиною роки, в тому числі протези та ортези, що видаються інвалідам, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, які працюють, служать, навчаються, та інвалідам, постраждалим внаслідок антитерористичної операції з численними ураженнями кінцівок.

    Чохлами на куксу верхньої та/або нижньої кінцівки видаються на один рік у кількості 6 шт. на кожну куксу.

    Інваліди, інші особи та постраждалі внаслідок антитерористичної операції  забезпечуються корсетами напівжорсткими - один виріб на 1 рік, бандажами - один виріб на 1 рік, рукавицями – одна пара на 2 роки, корсетами жорсткими – один виріб на 3 роки.

   Діти віком до 18 років забезпечуються двома парами устілок (індивідуальних ортезів на стопу) на рік при плосковальгусних та плосковарусних деформаціях стоп.
 
 
    Ортопедичні устілки видаються інвалідам, іншим особам  та постраждалим внаслідок антитерористичної операції - одна пара на один рік.

    У разі забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та постраждалих внаслідок антитерористичної операції, ортопедичним взуттям додаткові устілки (ортези на стопу) безоплатно не видаються.